Polityka prywatności

  1. Serwis internetowy www.SlubnyConcierge.pl (dalej zwany serwisem) Twoje dane wykorzysta tylko do komunikacji z Tobą. Ich podanie jest absolutnie dobrowolne. Jednak bez ich uzyskania nie jest możliwy kontakt z nami oraz korzystanie z niektórych naszych usług.
  2. W każdej chwili możesz usunąć te dane. Możesz to zrobić automatycznie, zgodnie z informacją, którą dostaniesz razem z każdą wiadomością od nas. Możesz też poprosić o to w e-mailu wysłanym na adres poczty elektronicznej: kontakt@slubnyconcierge.pl
  3. Zapewniamy, że Twoje dane nie będą nikomu udostępniane, ani odsprzedawane. Szanujemy Twoją prywatność. My też nie cierpimy SPAMU. Prosimy więc, abyś tak samo jak my, nie wykorzystywał naszego adresu e-mail do rozsyłania nie zamówionej korespondencji.
  4. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego subskrybenta, klienta, oraz użytkownika serwisu oraz publikacji należących do serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
  5. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: serwis nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych subskrybentów/klientów/użytkowników swoich serwisów i projektów.
  6. Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (życzenia, komentarze osobiste itp.).